Sagarmatha Secondary Boarding School Biratnagar-11, Panchali, Ph: 021-470558/471885/472756

Annual Examination -2079 Result (२०७९/१२/२१ )

आदरणीय अभिभावक वर्ग,
सादर नमस्कार।
२०७९ साल ८ चैत्र गते बाट संचालित नर्सरी देखि कक्षा ७ सम्म र कक्षा ९ को २०७९ सालको बार्षिक परीक्षाफल २०७९ साल चैत्र ३० गते बिहान ८ बजे प्रकाशित गरिने कार्यक्रम रहेको हुनाले समस्त अभिभावक वर्गहरुमा आफ्नो नानीबाबुहरुको बार्षिक परीक्षाफल लिनहुन जानकारी गर्दछौ। साथै नयाँ शैक्षिक सत्र २०८० को लागि नर्सरी देखि कक्षा ९ सम्म केहि सीमित सिटहरुमा नयाँ विद्यार्थीहरूको भर्ना कार्यक्रम पनि खुल्ला गरिएको क़ुरा समेत अनुरोध गर्दछौं। धन्यवाद।

All rights reserved by Sagarmatha Secondary Boarding School | © 2023