Sagarmatha Secondary Boarding School Biratnagar-11, Panchali, Ph: 021-470558/471885/472756

नेपाली सेना कल्याणकारी कोष र सगरमाथा स्कुल बिराटनगर बिच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर (२०७९/०३/२८ )

नेपाली सेना कल्याणकारी कोष र सगरमाथा स्कुल बिराटनगर बिच नेपाली सेनामा सेवारत् राष्ट्रसेवकका छोरा/छोरी (सेनाको कल्याणकारी कोष मार्फत शुल्क प्राप्त गर्ने ग़री) पढाउने सम्बन्धको सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरी आदान -प्रदान गरियो।
नेपाली सेनालाई विशेष धन्यवाद।।

All rights reserved by Sagarmatha Secondary Boarding School | © 2023